Diferite

Articole

🇷🇴 În limba română

Care din cele două teorii este adevărată? Care poate fi probată științific? Într-un limbaj simplu și accesibil, autorul demonstrează cum legile termodinamicii, legea cauzei și efectului, straturile geologice ale pământului și fosilele contrazic evoluționismul și se potrivesc modelului creaționist. Autorul susține că Biblia oferă răspuns la problema originii vieții, dar, mai presus de orice, oferă răspuns marilor întrebări ale omului: De unde venim? Cine suntem? Încotro ne îndreptăm? Care este sensul vieții? Vom răspunde înaintea cuiva pentru faptele noastre? Această broșură este foarte utilă în evanghelizarea printre elevi și studenți.

 

Citește mai departe...

Ruptura dintre generații pare astăzi mai acută decât oricând. Mulți părinți simt că nu își înțeleg copiii și nu pot reuși să comunice cu ei. Milburn Cockrell contrazice populara idee că vina este întotdeauna de partea tinerei generații. Autorul încearcă să identifice cauzele problemelor și să ofere soluțiile Scripturii.

 

Citește mai departe...

De la an la an, ecumenismul, care odată era privit ca fiind un compromis de neconceput, devine soluția normală și acceptabilă pentru toată lumea. Reprezintă ecumenismul viitorul creștinismului autentic sau un amalgam de care creștinii autentici trebuie să se separe? Raul Enyedi încearcă o analiză concisă, obiectivă și scripturală a pilonilor pe care se sprijină ecumenismul. Publicația este în același timp o provocare la reflexie și atitudine pentru oricine, indiferent de confesiunea sau adunarea din care provine.

 

Citește mai departe...

Cum poate omul păcătos să fie îndreptățit de Dumnezeul sfânt? Prin natura noastră, încercăm să ne câștigăm îndreptățirea prin propriile noastre fapte sau merite. Plecând de la unul din numele lui Dumnezeu din Vechiul Testament, Iehova Țidqenu (Domnul, Îndreptățirea noastră), Ron Crisp arată calea lui Dumnezeu de îndreptățire a păcătoșilor, și anume, prin Isus Cristos și prin credința în El. Doctrina îndreptățirii prin har este una din cele mai importante învățături ale Scripturii, și înțelegerea ei va fi de un real folos în practica unei vieți creștine autentice.

 

Citește mai departe...

„A vorbit Dumnezeu? Cum a vorbit El? Ce a spus? A spus deja tot ce a intenționat să spună? Unde putem găsi o consemnare exactă a revelației Sale pentru om?” Acestea sunt întrebările cu care începe Ron Crisp acest studiu și la care răspunde pe parcursul său. Isus Cristos reprezintă sfârșitul revelației lui Dumnezeu pentru om, căci prin El și prin apostolii Săi Dumnezeu ne-a spus tot ceea ce avem nevoie să știm despre El și despre planul Său de mântuire. Acest material oferă de asemenea un ajutor scriptural în evaluarea și discernerea celor care pretind astăzi că Dumnezeu le oferă revelații speciale.

 

Citește mai departe...

Toți cei care doresc să fie ascultători de Dumnezeu își doresc să discearnă voia Lui în fiecare situație cu care se confruntă. Dar cum putem să determinăm în fiecare situație călăuzirea lui Dumnezeu? Unii trag la sorț pentru a identifica voia lui Dumnezeu, alții deschid la întâmplare Scriptura și citesc un pasaj, alții dau interpretări viselor sau apelează la profeți/ghicitori. Aceste metode au creat multe pagube și i-au dus pe mulți în rătăcire. Scriptura ne învață ce trebuie să facem pentru ca fiecare să fim siguri de călăuzirea lui Dumnezeu. Acest material oferă răspunsuri și soluții clare și concise.

 

Citește mai departe...

Cărți

🇷🇴 În limba română

Este foarte popular astăzi să se vorbească despre o mare trezire a vremurilor de pe urmă, când oamenii se vor întoarce la Dumnezeu în numere mari, ca la începutul creștinismului. Toți cei influențați de mișcarea carismatică pretind că ea este mijlocul prin care Duhul Sfânt va realiza această trezire. Autorul analizează baza biblică a acestei pretenții și comentează verset cu verset Epistola I Corinteni, capitolele 12-14, care sunt cele mai folosite pasaje din pledoaria mișcării carismatice.

 

Citește mai departe...

Cine este Duhul Sfânt? Este o putere, o emanație sau o persoană? Ce anume face El în credincioși, în adunare și în lume? Dincolo de experiențe subiective și acțiuni pe care oamenii le atribuie corect sau incorect Duhului Sfânt, ce anume afirmă Scriptura despre lucrarea Sa? Carte își propune să analizeze simplu și scriptural acest subiect care astăzi stârnește multă confuzie și controversă.

 

Citește mai departe...

Acest studiu reprezintă o serie de cinci mesaje despre autoritatea Scripturii și rolul ei în viața credinciosului: 1. Este Biblia o carte relevantă pentru sec. XXI? 2. Inspirația și autoritatea Scripturii; 3. Care Scripturi sunt inspirate? (cum s-a ajuns să se creadă că cele 66 de cărți din Biblia noastră sunt Cuvântul lui Dumnezeu? Cine a hotărât care scrieri sunt inspirate și care nu?) 4. Scriptura și tradiția (care dintre acestea are ultimul cuvânt de spus în lucrurile ce țin de învățătura și practica creștină?); 5. Ce facem când Scriptura tace? (cum putem discerne voia lui Dumnezeu atunci când nu avem nimic scris în Biblie despre situația cu care ne confruntăm?)

 

Citește mai departe...

Fiecare om ajunge să își pună întrebări fundamentale cu privire la propria-i viață. Dintotdeauna omul a căutat răspunsuri la întrebări precum „Care este scopul existenței mele?” „Cine sunt și de ce am fost lăsat pe pământ?” „Are existența mea vreo însemnătate?” „Merită să trăiesc pentru ceva anume?” În această carte vei găsi răspunsurile pe care Dumnezeu le oferă în Sfânta Scriptură la astfel de întrebări care te vor ajuta să identifici sensul propriei vieți, ce așteaptă Dumnezeu de la tine și care este adunarea în care El te vrea.

 

Citește mai departe...

Cunoașterea atributelor lui Dumnezeu este fundamentală pentru o raportare și o relaționare corectă la Dumnezeul Scripturii. Felul cum Îl înțelegem pe Dumnezeu afectează și modelează toate aspectele vieții noastre. O înțelegere deficitară despre Dumnezeu va limita profunzimea relației noastre cu El, creșterea noastră spirituală și mărturia noastră înaintea lumii. Arthur Pink ne provoacă la studierea atributelor lui Dumnezeu, un studiu esențial pentru oricine dorește să Îl cunoască mai bine pe Dumnezeu, așa cum s-a revelat El pe Sine în Scriptură.

 

Citește mai departe...

Rodirea spirituală este dovada unei ucenicii adevărate. Toți cei care pretind că sunt ucenici în școala harului lui Cristos și urmași ai căilor Lui trebuie să producă roadele sfințeniei pentru a dovedi că sunt într-adevăr slujitorii lui Dumnezeu. Rodirea spirituală este semnul prezenței Duhului Sfânt în om. În lipsa acesteia, nimeni nu poate afirma cu siguranță că este mântuit. Roada Duhului Sfânt arată nivelul creșterii spirituale a credinciosului, dar și calitatea relației sale cu Dumnezeu. Dacă ne-am concentra în mod conștient să fim cu totul predați Duhului, conduși de Duhul și învățați de Duhul Sfânt, viețile noastre personale, căminele noastre și adunările noastre ar experimenta o transformare măreață de sfințenie și putere spirituală. Această carte reprezintă o provocare pentru fiecare de a aduce mai mult rod spiritual și de a umbla mai aproape de Dumnezeu.

 

Citește mai departe...

ro_RORomână