Doctrina adunării

Articole

🇷🇴 În limba română

Acesta este un material introductiv, concis, care scoate în evidență particularitățile noastre, diferențele dintre noi și celelalte confesiuni, inclusiv baptiștii moderni. Există principii esențiale, scripturale după care poate fi identificată o adunare a lui Cristos, indiferent de locul sau timpul în care a existat. Abandonarea sau absența acestor principii face ca o adunare să nu (mai) fie adunare a lui Cristos. Aceste principii, pe lângă faptul că oferă o identitate clară, reprezintă și fundamentul pentru relaționarea Adunării lui Cristos la societatea contemporană.

 

Citește mai departe...

Cărți

🇷🇴 În limba română

Una din principalele metafore folosite în Noul Testament pentru a ilustra Adunarea este un trup uman, care are drept Cap pe Cristos. Charles Hunt susține că felul în care înțelegem relația Cap-Trup afectează felul în care vedem rolul Adunării în viața credinciosului. Dacă percepem relația ca una organică, Cap-trunchi, atunci a face parte din Adunare, din trup, este esențial mântuirii noastre. Dacă, în schimb, percepem relația cap-trup ca una funcțională, la fel cum soțul este capul soției, atunci apartenența noastră la trup, la Adunare, nu are de a face cu mântuirea, ci cu sfințirea.

 

Citește mai departe...

Astăzi există peste 40,000 de feluri de biserici. Este evident că nu tot ce își spune biserică sau adunare este o adunare autentică. Mulți oameni au întemeiat adunări și religii, iar ele sunt reflecția propriei lor minți. Domnul Isus și-a întemeiat adunarea în timpul lucrării Sale pământești. Pentru că El este fondatorul ei, caracteristicile adunării reprezintă reflecția minții Sale divine. Curtis Pugh analizează 11 caracteristici esențiale ale adunării lui Cristos, prezentate de Noul Testament, fără de care nicio grupare nu poate fi considerată adunare autentică a lui Cristos.

 

Citește mai departe...

Care sunt caracteristicile esențiale ale adunării? Ce trebuie să creadă o adunare baptistă? Cum trebuie să funcționeze? Care sunt responsabilitățile membrilor ei? J.E. Cobb oferă răspunsuri scripturale la aceste întrebări și la multe altele, la fel de importante. Este o carte practică și foarte utilă pentru oricine dorește o adunare puternică și membri sănătoși și responsabili.

 

Citește mai departe...

Toate eforturile de evanghelizare se bazează pe Marea Trimitere, adică pe porunca lui Cristos de a vesti Evanghelia tuturor Neamurilor, botezându-i pe aceia care o cred și învățându-i apoi tot ce a poruncit El. Autorul răspunde la câteva întrebări pe care oricine dorește să pornească în misiunea de răspândire a Evangheliei trebuie să și le pună înainte de a porni la drum: Care este motivația misiunii? Care este mesajul ei? Care sunt metodele scripturale de misiune? Cui îi este încredințată lucrarea de misiune? Cum trebuie acoperite cheltuielile misiunii?

 

Citește mai departe...

Distincția dintre Familia, Împărăția și Adunarea lui Dumnezeu este fundamentul ecclesiologiei biblice, dar, cu toate acestea, majoritatea creștinilor, indiferent de denominația căreia îi aparțin, le grupează pe toate sub numele de „Biserică”. Confundarea Adunării cu Împărăția lui Dumnezeu stă la baza ecclesiologiei catolice și ortodoxe, în vreme ce confundarea Adunării cu Familia lui Dumnezeu este baza ecclesiologiei protestante. Ecclesiologia baptistă istorică este singura care păstrează diferența dintre aceste concepte și recunoaște funcțiile diferite pe care Scriptura le atribuie fiecăreia. Acest volum este unic în limba română.

 

Citește mai departe...

ro_RORomână