Doctrinele harului

Articole

🇷🇴 În limba română

Apostolul Pavel a avertizat adunările că vor veni oameni care vor învăța „o altă evanghelie”, adică vor predica o altfel de cale de mântuire decât cea predicată de apostoli. Această evanghelie diferită îl înalță pe om, vorbește despre ceea ce trebuie sau poate să facă el pentru a se mântui, și prezintă mântuirea doar ca o simplă decizie de a crede în Cristos, fără pocăință și întoarcere de la păcat. Arthur Pink demonstrează că „evanghelia” predicată de la multe amvoane nu este Evanghelia lui Isus Cristos, ci evanghelia lui Satan. Cititorul este chemat să se verifice pe sine dacă a crezut mesajul Evangheliei Scripturii sau a fost înșelat în a crede o evanghelie falsă.

 

Citește mai departe...

Șase întrebări simple, care cer răspuns de tip da sau nu, ne provoacă să medităm la starea omului păcătos, nemântuit, înaintea lui Dumnezeu. Poate el să primească și să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu? Are puterea să vină neajutat la Cristos? Poate alege să se pocăiască și să creadă? Întrebările sunt urmate de răspunsurile și explicațiile Scripturii.

 

Citește mai departe...

Biblia afirmă în nenumărate rânduri starea de moarte spirituală, de depravare sufletească și de neputință a omului păcătos să se întoarcă la Dumnezeu prin propriile sale forțe și din proprie inițiativă. A înțelege ce nu poate să facă o persoană nemântuită înseamnă a înțelege condiția omului păcătos și nevoia sa de harul lui Dumnezeu. Această broșură prezintă o listă de afirmații și versete biblice care te ajută să înțelegi mai bine ce s-a întâmplat când Dumnezeu te-a mântuit, care este motivul pentru care oamenii resping Evanghelia și felul în care trebuie să o prezentăm altora.

 

Citește mai departe...

Apostolul Pavel a avertizat adunările că vor veni oameni care vor învăța „o altă evanghelie”, adică vor predica o altfel de cale de mântuire decât cea predicată de apostoli. Această evanghelie diferită este mesajul mântuirii prin fapte. Rolfe Barnard compară de-a lungul acestei predici afirmațiile și implicațiile Evangheliei harului și ale evangheliei moderne și arată că afirmațiile de genul, „Dumnezeu și-a făcut partea, restul depinde de tine” sunt contrare Scripturii.

 

Citește mai departe...

Peste tot în jurul nostru auzim vorbindu-se despre liberul arbitru sau voința liberă. Dar față de ce este ea liberă? Și care este puterea sa? Acestea sunt întrebările la care Walter Chantry oferă răspuns, demontând mitul libertății circumstanțiale, etice și spirituale a voinței, și arătându-i limitele. Voința nu este niciodată liberă în mod absolut, ci este întotdeauna condiționată de natura omului.

 

Citește mai departe...

Datorită unor concepții nebiblice despre voința liberă, mulți oameni cred că doctrina suveranității lui Dumnezeu și a predestinării nu se poate reconcilia cu responsabilitatea omului față de Dumnezeu. În acest studiu, autorul demonstrează că, prin însăși rolul și natura voinței, ea nu poate fi în mod absolut liberă, ci întotdeauna este subordonată naturii umane. Înțelegerea corectă a funcțiilor voinței ne va ajuta să înțelegem responsabilitatea omului înaintea lui Dumnezeu, fără a nega sau a denatura învățăturile fundamentale ale Scripturii, cum ar fi cea a depravării naturii umane și a suveranității absolute a lui Dumnezeu.

 

Citește mai departe...

„Și voi nu vreți să veniți la Mine, ca să aveți viața”, le reproșa Domnul Isus iudeilor necredincioși. Pornind de la aceste cuvinte, Spurgeon demonstrează faptul că voința noastră, deși liberă față de influențe externe, este sclava propriei noastre naturi. Și cum natura noastră este păcătoasă, înclinată spre rău și opusă voii lui Dumnezeu, voința noastră nu Îl va putea niciodată alege pe Dumnezeu decât dacă Dumnezeu ne schimbă mai întâi natura.

 

Citește mai departe...

Cărți

🇷🇴 În limba română

Această carte este o compilație a șapte predici celebre ale lui C.H. Spurgeon pe care le-am tradus și tipărit individual în zeci de mii de exemplare. Predicile sunt următoarele: 1. Voința liberă - o sclavă; 2. Alegerea; 3. Domnule, spune-ne, pentru cine a murit Cristos; 4. Chemarea eficace; 5. Perseverența în sfințenie; 6. Mântuirea, numai prin har; 7. Lanul în flăcări.

 

Citește mai departe...

Concepția despre Divinitate care predomină astăzi, chiar și printre cei care mărturisesc că iau aminte la Scripturi, este o caricatură jalnică, un travesti blasfemator al Adevărului. Suveranitatea lui Dumnezeu este absolută, irezistibilă, infinită. Spunând că Dumnezeu este suveran, afirmăm dreptul Său de a guverna universul pe care l-a făcut, spre propria Lui slavă. Pentru credincios, suveranitatea lui Dumnezeu este cea mai bună sursă de încredere, de pace, de bucurie și de răbdare. De asemenea, nu Îl putem servi pe Dumnezeul Scripturii într-un mod plăcut Lui dacă avem o concepție deformată cu privire la acest atribut esențial al Său. De aceea, fiecare trebuie să știe ce spune Biblia despre suveranitatea lui Dumnezeu, iar această lucrare a lui Arthur Pink este una din cele mai cunoscute din întreaga lume cu privire la acest subiect.

 

Citește mai departe...

Doctrina alegerii afirmă că Dumnezeu, înainte de crearea lumii, a hotărât mântuirea unui mare număr de oameni, nu datorită meritelor lor, nu pentru că ar fi prevăzut că ei urmau să creadă, ci datorită harului Său. Cartea prezintă atât afirmațiile Scripturii cu privire la alegere și predestinare, cât și răspunsuri la întrebări, nelămuriri și obiecții apărute pe parcursul studierii acestei învățături.

 

Citește mai departe...

ro_RORomână